ศาลเจ้าโจวซือก๋ง (วัดซุ่นเฮงยี่)

Shrine
4,2
Com base em 8 avaliações

Avaliações

:
: P
37 month ago
สร้างพ.ศ.2347 ประดิษฐานเทพโจวซือก๋ง (ไหว้ขอให้สุขภาพดีและรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ) และเทพเจ้าที่ชาวจีนเคารพนับถือ สถาปัตยกรรมปลายราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1589-1911) หลังคาศาลเจ้าแบบซานเหมินติ่ง
Ka
KaE D
79 month ago
ช่วงเทศกาลกินเจ ถ้าไม่ใส่ชุดขาว เข้าศาลเจ้าไม่ได้จ้า
Ch
Chompoonud W
79 month ago
เริ่มต้นเทศกาลกินเจ ก็ต้องเริ่มต้นไหว้พระ จริงมะ #เอาบุญมาฝากค่า (-/\-)
Ki
Kitty_oh
90 month ago
Don't allow to enter temple who don't wear white clothes!
Na
Narongsilp P
90 month ago
ขอพรเทศกาลกินเจ
Ja
Jarernpong P
111 month ago
จะมีเปลี่ยนผ้าองค์ท่านทุกวันตรุษจีน
Ja
Jarernpong P
111 month ago
มี 36 เทพเจ้าให้ไหว้ด้วย
Jo
Jommarn N
126 month ago
ตุ๊บตั๊มปากทางเข้าศาลอร่อยมาก
  • 758 ซอยภาณุรังษี, Samphanthawong, Bangkok 10100, Thailand, GPS: 13.734394,100.511665
  • Mon–Sun 7:00 AM–4:00 PM