Parque por perto Umeå

30 encontrados
Encontramos mais de 49 pontos na categoria Entretenimento em Umeå, incluindo
  • 30 Park
  • 10 Library
  • 3 Water Park
  • 3 Theatre
  • 3 Fitness Centre

Döbelns Park

Umeå, 904 Umeå, Sweden, GPS: 63.823647,20.273243

Stans första park, Döbels park, anlades 1865 i engelsk stil med slingrande gångar och pittoreska bersåer och uteplatser. Monumentet på bilden invigdes 1867 till minne av General George Carl von Döbeln.

Broparken

4,0
Storgatan, 913 35 Umeå, Sweden, GPS: 63.826355,20.25173

Broparken anlades för stans tjärhov (lokaler där man förvarade tjärtunnor). Här byggdes den första bron år 1863, som idag fungerar som gång- och cykelbro. Bron var försedd med en överbyggnad av järn 1894-95. Vid brons södra ände ligger Umeå ångbryggeri, byggt 1889.

Rådhusparken

Umeå, Umeå, Sweden, GPS: 63.82481,20.262615

Belägen mellan rådhuset och kajområdet. Parken har symmetriskt utplacerade grusgångar och fritt placerade träd. I parkens mitt finns en fontän. Sommartid är den en plats för solbadare och glassätare, vintertid brukar träden dekoreras med ljusinstallationer. Parken började anläggas 1896.

Vänortsparken

Umeå, 904 Umeå, Sweden, GPS: 63.824627,20.269178

Parken upptar ett kvarter och gränsar med Storgatan och Umeå stads kyrka i söder, Östra Kyrkogatan och Moritzska gården i öster samt Kungsgatan och Mimerskolan i norr. Parken har en skålformad central gräsyta som är omgiven av olika busk- och trädplanteringar.

Mais Parque em outras Cidades

Locais interessantes em Umeå

Search this area
MAPS.ME
sempre à mão
Baixe o app e comece a expandir seus horizontes
Abrir app MAPS.ME
Usar versão web